บทความเรื่องไม้ต้น

ต้นไม้เป็นพืชนานปีซึ่งมีลำต้นยาวกิ่งรวมทั้งใบในสปีชีส์ส่วนมากครั้งคราวนิยามคำว่าไม้ยืนต้นอาจแคบลงโดยรวมเฉพาะพืชไม้(woody plant)เท่านั้นเป็นพืชที่ใช้เป็นไม้หรืความสูงกว่าที่เจาะจงในความหมายกว้างที่สุดไม้ต้นรวมปาล์ม เฟิร์นต้น กล้วยรวมทั้งไผ่

ไม้ยืนต้นมักแก่ยืน1บางต้นอยู่ได้หลายพันปีต้นที่สูงที่สุดบนโลกมีความสูง115.6เมตรและก็มีความสูงได้มากที่สุดตามแนวคิด130เมตร2ต้นไม้เกิดขึ้นบนโลกตามกำหนดราว370ล้านปีแล้วต้นไม้ไม่ใช่กลุ่มทางชั้นกฎแต่ว่าเป็นกลุ่มพืชไม่เกี่ยวข้องกันที่วิวัฒทุ่งข้าวลำต้นรวมทั้งก้านไม้เพื่อสูงเหนือพืชอื่นรวมถึงใช้ประโยชน์จากแดดให้ได้มากที่สุด