บทความเรื่องตึกระฟ้า

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

อาคารสูง (อังกฤษ: skyscraper)ในยุโรปจะหมายถึงตึกที่มีความสูง152.4เมตรขึ้นไป(ถึงแม้กับทวีปอื่นๆจะใช้มาตรฐานนาๆประการ)โดยอาคารสูงโดยมากจะเป็นที่ทำงานรีสอร์ทหรือที่อยู่อาศัยในตอนคริสต์ศตวรรษที่19นั้นยังไม่มีตึกที่สูงเกินกว่า6ชั้นด้วยเหตุว่าผู้คนไม่อยากเดินขึ้นบันไดสูงและไม่สามารถปั๊มน้ำให้สูงมากกว่า15เมตรได้อาคารสูงเริ่มเป็นไปได้หลังจากความสำเร็จในการพัฒนาเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งปั๊มน้ำรวมถึงการสร้างลิฟต์

เดี๋ยวนี้บ้านเรือนที่สูงที่สุดในโลกเป็นตึกบูร์จติดอยู่ลิฟาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความสูงทั้งสิ้น828เมตร(2,717ฟุต)มีจำนวน163ชั้นโดยมีพิธีกรรมเปิดอย่างเป็นทางการช่วงวันที่4เดือนมกราคม พ.ศ.2553